Քարտի մասին


eracard-ը բոնուսային ծրագիր է։ Ծրագրի նպատակն է ստեղծել Առևտրային կետերի խումբ, որտեղ ծրագրի մասնակից քարտատերերը կունենան հատուկ պայմաններ, այսինքն, խմբի անդամ ցանկացած առևտրային կետում գնում կատարելիս կկուտակեն միավորներ և կուտակած միավորներով խմբի անդամ ցանկացած առևտրային կետում կկատարեն վճարումներ ապրանքների կամ ծառայությունների դիմաց: Առևտրային կետերում միավորներով վճարում կատարելիս փաստացի գումարը առևտրային կետին փոխանցում է կազմակերպությունը:

Քարտի օգտագործման ընդհանուր պայմաններ,
կանոններ և եղանակներ.


Քարտապաններին՝


Տերմիններ և բացատրություններ.

Բոնուսային միավոր - Միավորների քանակը, որը կուտակվում է գործարքից՝ տվյալ առևտրի կետում առկա կուտակման գործակցի համապատասխան:

Բ.Մ. - Բոնուսային միավոր

Գործընկերներ - Առևտրի կետերը, որտեղ հնարավոր է կուտակել և սպառել միավորներ քարտի միջոցով:


Ընդհանուր կանոններ


Քարտի օգտագործման կանոնները ներկայացնում են քարտապանների՝ քարտից օգտվելու կարգը և պայմանները:


1) EraCard-ը կուտակում, փոխանցում, սպառում և շահում է միավորներ:
Կուտակային ծրագրին միանալու համար անհրաժեշտ է իրականացնել հետևյալ գործընթացները՝
 • Մուտք գործել քարտի վեբկայք,
 • Գրանցվել քարտապան դառնալու համար,
 • Ստեղծել սեփական հաշիվ կայքի ներսում,
 • Ձեռք բերել անվճար EraCard-ը մեր գրասենյակից,
 • Ներկայացնել քարտը գործընկեր խանութ-սրահներում։

2) Միավորների փոխանցման համար անհրաժեշտ է կատարել հետևյալ գործընթացները`
 • Մուտք գործել սեփական հաշիվ կայքի ներսում,
 • Սեղմել «փոխանցել միավորներ» կոճակը,
 • Լրացնել հասցեատիրոջ տվյալները,
 • Լրացնել փոխանցվող միավորների քանակը։

3) Միավորների սպառման համար անհրաժեշտ է կատարել հետևյալ գործընթացները`
 • Այցելել քարտի գործընկեր խանութ սրահներ,
 • Ընտրել ապրանքը և/կամ ծառայությունը,
 • Կայքի անձնական գրասենյակում ստուգել միավորների առկայությունը և տվյալ գնման համար բավարար լինելը,
 • Ներկայացնել քարտը տվյալ ապրանքի և/կամ ծառայության հետ միավորներով փոխանակելու համար։

4) Դրամական միավորներին համապատասխան միավորների քանակը պարզելու համար անհրաժեշտ է`
 • Ստուգել կուտակված միավորների քանակը սեփական հաշվում կայքի ներսում,
 • Կատարել հաշվարկ՝ օգտվելով կայքում առկա առցանց հաշվիչից։

5) Միավորներ շահելու համար անհրաժեշտ է`
 • Ընկերներին ուղարկել քարտապան դառնալու հրավեր` սեղմելով սեփական հաշվում առկա «հրավիրել ընկերոջը» կոճակը,
 • Հետևել կայքի նորությունների բաժնին՝ նոր առաջարկներին իրազեկ մնալու համար։
 • Քարտապանի հրավերքով գրանցված Նոր քարտապանների /կից քարտի/ գործարքներից կկուտակվի նաև /մայր քարտ/-ի անձնական հաշվին, նկարագրությունը այլ դրույթներում

Քարտապան դառնալու համար դուք տրամադրում եք`

 • Անուն, ազգանուն,հայրանուն,
 • Հեռախոսահամար,
 • Սեփական էլեկտրոնային հասցե՝ տեղեկությունների, նորությունների և առաջարկների պարբերական ծանուցման, ինչպես նաև գործարքից հետո կուտակված միավորների մասին տեղեկություն ստանալու համար։

Փոստային բաժանորդագրությունից հրաժարվելու դեպքում քարտապանները կարող են ինքնուրույն տեղեկանալ օգտագործման կարգի բոլոր փոփոխություններին և նորություններին:


Գրանցման ընթացքում տրամադրված տեղեկատվության և կոնտակտային տվյալների ճշտության համար պատասխանատվություն կրում են միայն քարտապանները:


Քարտի, միավորների կուտակման և օրգտագործման մասին հավելյալ տեղեկատվություն ստանալու համար քարտապանը կարող է՝

 • Այցելել կայքի «Մեր մասին», «Հաճախակի տրվող հարցեր» կամ «Հետադարձ կապ» բաժիններ,
 • Զանգահարել +374 95 50-77-00 հեռախոսահամարին,
 • Կապնվել մեզ հետ սոցիալական մեդիայում։

Գործընկեր առևտրի կետերի, գործող բոնուսային միավորների և ակցիաների մասին տեղեկանալու համար անհրաժեշտ է՝

 • Այցելել կայքի «Գործընկերներ» բաժինը,
 • Այցելել գործընկերների հաշիվներ կայքի ներսում:

Քարտի վնասվելու կամ այն կորցնելու դեպքում անհրաժեշտ է՝

 • Գրել էլ. նամակ info@eracard.am հասցեին նոր քարտ ստանալու համար։ Հին քարտի միավորները պահմանվում են և ակտիվանում են նոր քարտի վրա
 • Զանգահարել +374 95 507700 հեռախոսահամարին նոր քարտ ստանալու համար

Գործընկերներին՝


EraCard գործընկեր դառնալու և Ձեր հաճախորդներին գնումներից միավորներ շահելու հնարավորություն տրամադրելու համար անհրաժեշտ է՝

 • Ստեղծել բիզնես հաշիվ կայքի ներսում,
 • Տրամադրել ամբողջական տեղեկատվություն բիզնեսի մասին (նկարագրություն, լոգո, մասնաճյուղեր, աշխատանքային օրեր և ժամեր, հեռախոսահամաար, վեբ-կայք, հասցե, ղեկավար կամ պատասխանատու անձի տվյալներ),
 • Սահմանել բոնուսային կուտակման միավոր,
 • Մնալ հավատարիմ քարտի որդեգրած քաղաքականությանը։

Այլ դրույթներ


 • Քարտատերը միավորներ կարող է կուտակել միայն այն առևտրային կետերում որոնք տվյալ պահին հանդիսանում են ծրագրի գործընկեր։
 • Քարտապանը իր բոնուսային միավորները կարող է փոխարինել ապրանքների և/կամ ծառայությունների հետ միմիայն այն առևտրային կետերում որոնք տվյալ պահին հանդիսանում են ծրագրի գործընկեր։
 • Ծրագրի գործընկեր են հանդիսանում այն առևտրային կետերը որոնք ծրագրի կազմակերպչի սեփականությունը հանդիսացող eracard.am կայքում ներկայացված են գործընկերներ բաժնում։
 • Քարտի միավորները զրոյացվում են քարտատիրոջ կողմից կայքում գրանցվելուց հետո երկու տարվա /730 օր/ ընթացքում ոչ մի միավոր ապրանքով և/կամ ծառայությունով չփոխարինելու դեպքում։
 • Քարտը տրամադրվում է անվճար։
 • Քարտատերերի համար սահմանված է քարտի սպասարկման վճար, որը նվազեցվում է բոնուսային միավորների մնացորդից՝ ամսական 100 միավորի չափով։
 • Քարտի սպասարկման հաշվարկը սկսվում է քարտով առաջին գործարքի օրվանից, քարտի սպասարկման միավորների նվազեցման արդյունքում քարտատիրոջ հաշիվը չի կարող լինել բացասական թիվ, այսինքն նվազելով եթե հասնում է զրոյի հաշվարկը կանգնում է։
 • Քարտատերերի հաշվից հաշիվ միավորների փոխանցման համար գործում է փոխանցման միջնորդավճար՝ թոխանցվող միավորների քանակի 2 տոկոսի չափով։
 • Մայր քարտատիրոջը հաշվեգրված միավորները կազմում են կից քարտատիրոջ գործարքների արդյունքում կուտակված միավորների գրանցման պահից 1-90 օրերի համար 10%, 91-180 օրերի համար 5%: