Լավագույն առաջարկներ

Քարտի մասին

Այսուհետ Դուք ունեք բացառիկ հնարավորություն դարձնելու Ձեր գնումներն առավել շահավետ։ Ձեզ ենք ներկայացնում EraCard-ը՝ նոր սերնդի կուտակային քարտ, որն ուղղված է ստեղծելու գործընկեր առևտրային կազմակերպությունների մի մեծ ցանց, որտեղ Ձեր ծախսած ցանկացած դրամական միավոր կվերածվի շահավետ միավորների։ Կուտակումներն իրականացվում են ցանկացած 500 դրամի դիմաց, համաձայն տվյալ առևտրային կետի սահմանած գործակցի։ Օրինակ՝ եթե առևտրային կետի սահմանած կուտակային գործակիցը 5 է, տվյալ առևտրային կետում կատարված առևտրային գործարքը՝ 10000 դրամ, ապա տվյալ գնումից կկուտակվի (10000/500x5)=100 միավոր։ Հետագայում Ձեր կուտակած միավորներով Դուք կկարողանաք կատարել վճարումներ մեր գործընկեր բոլոր առևտրային կետերում։

Գործընկերներ

18
7

Նորություններ